Eilon AVIRAM - Programa de compoziție muzicală în Școlile Elementare din Israel / Music Composition Curriculum in Israeli Elementary Schools

REZUMAT

Acest articol prezintă CMCC, curriculum computerizat de
compoziție muzicală, care funcționează cu succes, de un
deceniu, în diferite școli din Israel. CMCC este un curs de două
ore pe săptămână, susținut anual sau semi-anual pentru elevi
cu vârste între 10 și 15 ani. Cursul poate fi obligatoriu sau
opțional și poate fi susțint în diferite tipuri de școli (școli
elementare, școli gimnaziale, centre pentru elevi dotați, școli de
muzică). Cea mai mare parte a muzicii compuse de elevii
cursului CMCC se face prin „sunete unice” (claviaturi, corzi
de chitară, tobe mici etc). Programul oferă instruire temeinică
și personală în compoziția muzicală prin aplicarea tehnicii
nota-cu-notă folosind software în buclă simplă. Curriculum-ul
CMCC poate servi drept model pentru cadrele didactice
interesate să experimenteze în orele lor compoziția
computerizată.


Cuvinte cheie

Gândire creativă în educația muzicală, compoziție, tehnologie,
curriculum.

...

ABSTRACT

This article introduces CMCC, computerized musical
composition curriculum that has been operating successfully for
the past decade in various schools in Israel. CMCC is a course
held two hours per week that is offered annually or semiannually
to students aged 10-15. The course can be compulsory
or elective and can be offered at various types of schools
(elementary schools, junior high schools, centers for gifted
pupils, conservatoriums). Most of the music composed by
CMCC students is made by "single sounds" (piano key, guitar
string, snare drum, etc.). The program offers thorough and
personal instruction in musical composition by applying the
note-to-note technique using simple loop software. The CMCC
curriculum can serve as a model for teachers interested in
experimenting with computerized composition in their classes.


Key words

Creative thinking in music education, composition, technology,
curriculum

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com