Ulla LEVENS - Cântăm împreună la instrumente, fără partituri muzicale, muzicale, ca intervenție educativă pentru inițierea de procese creative / Playing music together without musical scores as an educative intervention to initiate creative processes

REZUMAT

Muzica este o hrană excelentă pentru creierul și corpul
uman. Interpretarea la un instrument muzical ne face mai
conștienți de corpul nostru și îmbunătățește abilitățile
motorii fine. Practicarea muzicii împreună cu alții
generează fericire și reduce anxietatea. Improvizația
muzicală, însemnând a cânta împreună la instrumente,
fără partituri muzicale, este un proces creativ care se
dezvoltă în mod spontan. Acest mod de a face muzică
intensifică foarte mult conștientizarea simțurilor și
stimulează expresivitatea creativă. În același timp,
sprijină dezvoltarea aptitudinilor sociale. Practicarea
muzicii împreună cu alții, fără partituri muzicale (PMT)
este o metodă de comunicare și de a fi în contact față în
față. Aceasta este o alternativă foarte puternică, sau un
complement la utilizarea excesivă, generatoare de
dependență, a dispozitivelor electronice de către copii și
adulți tineri. Principalul obiectiv al PMT este
aranjamentul spontan al sunetelor. Dispozitivele
electronice, cum ar fi laptop-urile, smartphone-urile și
tabletele sunt utilizate pentru a ajuta la auto-reflecție,
precum și pentru a înregistra procesul creativ al grupului
de la început până la sfârșit.


Cuvinte cheie

interpretare muzicală, PMT, joc, grup de învățare

...

ABSTRACT

Music is excellent nutrition for the human brain and
body. Playing a musical instrument creates body
awareness and improves fine motor skills. Making music
together generates happiness and reduces anxiety.
Improvising music, that is playing music together without
musical scores, is a creative process which develops
spontaneously. This way of making music highly
intensifies the awareness of the senses and stimulates
creative expressiveness. At the same time it supports the
development of social skills. Playing music together
without musical scores (PMT) is a method for
communicating and being in contact face to face. This is
a very powerful alternative or complement to the
excessive or addictive use of electronic devices by
children and young adults. The main focus of PMT is the
spontaneous arrangement of sounds. Electronic devices
such as laptops, smartphones and tablets are used to aid
in self-reflection, as well as to record the creative
process of the group from the beginning to the end

 

Key words

playing music, PMT, game, learning group, electronic
devices.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com