Ecaterina BANCIU - Prin labirintul tehnoredactarii / Through the Maze of Word Processing

REZUMAT

Activitatea profesională este astăzi, în cele mai multe
domenii, dependentă de PC, iar printre soft-urile cu cea
mai largă utilizare se află programele de tehnoredactare.
Acestea fac posibilă, în mediul universitar, realizarea
lucrărilor ştiinţifice, studenţii având nevoie de acest fel
de cunoştinţe digitale pentru lucrările de licenţă,
disertaţiile de masterat sau tezele de doctorat. Abilităţile
de typing ale tinerilor se aproprie de performanţă (spre
deosebire de scrisul de mână); nu tot atât de lăudabil
este însă gradul de respectare a normelor gramaticale
sau tehnice de redactare, pentru mulţi fiind normală
scrierea fără diacritice sau fără ghilimelele cerute de
citate. Având în vedere aceste aspecte, am imaginat
prezentul material nu ca un curs cu pretenţii de acoperire
a tuturor problemelor care trebuie cunoscute, ci ca pe un
ghid selectiv, lămuritor pentru câteva dintre aspectele
importante dar adeseori ignorate ale tehnoredactării.


Cuvinte cheie

tehnoredactare, copyright, setări, corectitudine
gramaticală, utilizare avansată

...

ABSTRACT

Professional activity is nowadays, in most areas,
dependent on the PC and word processing software are
among the most used. They facilitate the writing of
scholar papers, master and doctoral dissertations. The
typing abilities of young people evolve every day (unlike
their handwriting skills); not so commendable is though
the degree in which they abide by the technical or
grammar rules, most of them considering it normal to
write without diacritical marks or inverted commas for
quotations. Considering all that, we created the present
material not as a course wishing to cover all issues, but
as a selective guide, helpful in understanding some of the
most important and often ignored aspects of word
processing.

 

Key words

Word processing, copyright, setting, grammar
correctness, advanced use

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com