Cătălin CREŢU - Implementarea tehnologiilor cu senzori în muzica nouă / The Implementation of Sensor Technology into Contemporary Music

REZUMAT

Hiper-instrumentul pe care l-am realizat utilizează două
surse sonore de naturi diferite: unul acustic (pian) și
unul electronic (pian virtual, sampler), unificarea celor
două fiind făcută prin intermediul tehnologiei cu senzori
controlată de mediul de programare Max/MSP. În
lucrarea Piano Interactions pentru senzori, pian și mediu
electronic, pe care am dedicat-o hiper-instrumentului,
demersul componistic s-a desfășurat în paralel cu cel de
programare.


Cuvinte cheie

Senzor, hiper-instrument, interacțiune, programare,
Max/MSP

...

ABSTRACT

T

The hyper-instrument I created uses two sound sources of
different nature: an acoustic one (piano) and an
electronic one (virtual piano, sampler), the unification of
the two being made through sensor technology controlled
by the Max/MSP programming environment. In the work
Piano Interactions for sensors, piano and electronics,
which I dedicated to the hyper-instrument, the
composition process was conducted hand in hand with
the programming

 

Key words

sensor, hyper-instrument, interaction, programming,
Max/MSP

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com