Nelida NEDELCUŢ, Constantin RÎPĂ, Lucian GHIȘA - Procedee de dezvoltare a auzului muzical prin exerciții mediate de TIC / Methods of Developing Musical Hearing through ICT-mediated Exercises

REZUMAT

În interesul prezentării introducerii mijloacelor TIC în
procesul didactic al formării şi dezvoltării auzului
muzical specializat – cultura auzului – necesitate
fundamentală pentru orice muzician, s-a elaborat
lucrarea de faţă, care reprezintă o experienţă ale cărei
rezultate sunt o garanţie pentru continuarea implicării
acestor mijloace în didactica muzicală. Exerciţiile
prezentate în articol, folosite în programele de studii,
alături de materiale didactice pe suport scris – syllabusuri
– materiale media – casete, CD-uri – precum şi
apariţiile pe platforma electronică – www.amgd.ro/did –
sunt o dovadă a condiţiilor succesului instructiv.


Cuvinte cheie

Musical hearing, ear training, ICT, software, syllabus

...

ABSTRACT

We have written the present paper in order to present the
ICT methods used in the educational process to form and
develop specialized musical hearing – the audio culture –
a fundamental necessity for every musician. The paper is
the result of experience and its results are a warrant for
continuing to involve these methods in musical education.
The exercises presented in the present article, used in the
study programs together with written educational
material – syllabuses – media material – tapes, CDs – as
well as uploads on the electronic platform –
www.amgd.ro/did – are living proof of the conditions of
achieving educational success.

 

Key words

Musical hearing, ear training, ICT, software, syllabus

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com