Stuart WISE - Percepția elevilor asupra tegnologiei digitale în educația muzicală / Students’ Perceptions of Digital Technology in Music Education

REZUMAT

Industria muzicală a secolului XXI folosește tehnologia
digitală într-o gamă largă de aplicații, inclusiv în
interpretare, compoziție, înregistrări și publicații.
Această tehnologie transformă în mod constant muzica și
modul în care oamenii abordează multe activități
muzicale tradiționale. Adoptarea și punerea în aplicare a
tehnologiei digitale se poate să fi contestat, totodată,
unele dintre cadrele conceptuale de bază care au susținut
multe dintre abordările predării muzicii întâlnite peste
tot în lume. Scopul acestui studiu este de a lua în
considerare modul în care impactul tehnologiilor digitale
este perceput de către cei care învață și ce implicații
poate avea acesta asupra educației muzicale și furnizării
de programe de formare a cadrelor didactice în
învățământul secundar. Lucrarea de față analizează date
cantitative și calitative colectate de la elevii din patru
școli care participă la un proiect de cercetare mai extins.
Tehnicile de colectare a datelor includ interviuri,
observații și un chestionar. Datele au fost supuse la două
etape de analiză tematică. S-a folosit metoda Grounded
theory1 pentru a permite elevilor să se exprime. A urmat
apoi aplicarea a patru teme identificate în literatura de
specialitate cu privire la modul în care elevii pot folosi și
interacționa cu tehnologiile digitale în mod regulat în
noul mileniu.


Cuvinte cheie

educație muzicală, tehnologie muzicală, tehnologie
digitală, compoziție, metodică

...

ABSTRACT

The music industry in the twenty first century uses digital
technology in a wide range of applications including in
performance, composition and in recording and
publishing. This technology is transforming music and
the way people approach many traditional music
activities. The adoption and implementation of digital
technology may have also challenged some of the basic
conceptual frameworks that have underpinned many of
the approaches to music teaching common throughout
the world. The purpose of this research is to consider
how the impact of digital technologies is perceived by
students and what implications this may have for music
education and provision of secondary teacher education
programmes in music. This paper examines quantitative
and qualitative data gathered from students in four
schools participating in a larger research project. Data
collection techniques include interviews, observations
and a questionnaire. The data were subjected to two
stages of thematic analysis. Grounded analysis was used
to allow the students' voices emerge. This was then
followed by the application of four themes identified in
the literature on how students may use and interact with
digital technologies on a regular basis in the new
millennium.

 

Key words

music education, music technology, digital technology,
composition, pedagogy

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com