Mara POP, Ciprian Gabriel POP - Tehnologii informatice și de comunicație în pedagogia instrumentului muzical / Information and Communication Technologies in the Pedagogy of Musical Instrument

REZUMAT

Articolul prezintă metode de lucru ce implică tehnologiile informatice și de comunicație în predarea instrumentului muzical. Lucrarea prezintă doar metode care au fost testate la clasă, în special în predarea pianului, sce-nariile de lucru fiind prezente în experiențele personale ale autorilor.  Concluziile prezintă și un studiu bazat pe un chestionar, care relevă o deschidere către folosirea acestor noi metode, care adaptează instrumente de lucru din domeniul tehnologiei informației. 


Cuvinte cheie

Pian, Repertoriu, YouTube, imslp.org, nma.at, Sibelius. Orchestră virtuală, Resurse on-line, Partitură, Analiză comparată

...

ABSTRACT

The article presents working methods involving information and communication technologies in teaching a musical instrument. The paper only presents methods which have been tested in classroom, especially by piano teachers, the teaching techniques being part of the authors’ personal experience. Conclusions also present a study based on a questionnaire, revealing an opening towards these new methods, adapting the instruments from the ICT area.

 

Key words

Pianp, repertorire, YouTube, imslp.org, nma.at, Sibelius. virtual orchestra, on-line resources, score, comparative analysis

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com