Cristian MIHĂESCU - Analiza timbrală și registrele dudukului / Timbral analysis and registers of duduk

REZUMAT

Articolul de mai jos prezintă un studiu de caz asupra timbralității unui instrument tradițional armenian, și anume Dudukul. Cercetarea a avut ca obiectiv determinarea împărțirii pe registre și identificarea, pe baza analizei spectrografice a frecvențelor, a fiecărui registru și subregistru. În felul acesta, analizele realizate au la bază o precizie științifică ce poate fi oricând argumentată.


Cuvinte cheie

Duduk, instrument de suflat din lemn, timbruri, registre, analiză spectrografică.

...

ABSTRACT

The following article presents a case study on the timbrality of a traditional Armenian instrument, the Duduk. The research was aimed to determine the division of the registers and identification based on spectrographic analysis of frequencies of each register and sub-register. Thus, the analyzes are based on a scientific precision that can always be justified.

 

Key words

Duduk, wind instrument, timbers, registers, spectrographic analysis.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com