Robert Daniel RĂDOIAŞ - Înregistrările muzicale facilitate de tehnologiile informaţionale / Music Recordings Facilitated by Information Technology

REZUMAT

Tehnicile electronice revoluţionează şi vor revoluţiona fundamental domeniul muzical, în special tradiţia interpretativă a ultimilor 30-40 de ani. Astfel că, acel controversat fenomen ce s-a numit Sergiu Celibidache, constând în refuzul imprimărilor comerciale, sfârşeşte într-un fel sau altul în faţa impetuozităţii covârşitoare a ofertelor computerului.


Cuvinte cheie

Interpretare muzicală, înregistrare electroncă, tehnologii informaţionale

...

ABSTRACT

Electronic techniques are revolutionizing and will continue to revolutionize the fundamentals of the field of music, especially in terms of the performing tradition of the last 30-40 years. Thus, the controversial phenomenon called Sergiu Celibidache, consisting in the refusal of commercial recordings, ends, one way or the other, in the face of the overwhelming impetuosity of the offers provided by the computer.

 

Key words

Music performance, electronic recording, IT.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com