Oana BĂLAN - Softuri educaţionale pentru domeniul musical / Educational software for the Field of Music

REZUMAT

În societatea de astăzi avalanşa de informaţii care se furnizează prin intermediul internetului obligă profesorul să-şi adapteze activităţile didactice prin utilizarea tuturor  resurselor tehnologice disponibile. Fie că vorbim despre copii de şcoală primară sau studenţi, perspectiva pe care o au aceştia în raport cu propria dezvoltare este una foarte lucidă şi timpurie. Graţie „averii ştiinţifice” inepuizabile pe care computerul o pune la dispoziţie necondiţionat, copiii generaţiei de astăzi pot deveni genii înainte de a învăţa să scrie. Fenomenul ne sperie, ne condiţionează sau ne ajută?


Cuvinte cheie

soft educaţional, necesitate, impact pozitiv

...

ABSTRACT

In the world of today the avalanche of information being provided with the help of the internet compels educators to adapt their pedagogical activities, by using all the technological resources available. Whether we speak about primary school students or university students, the perspective they have in relationship to their own development is a very lucid and precocious one. Due to the inexhaustible “scientific wealth” that the computer provides unconditionally, the current generations of children may become geniuses before they learn how to write. Does this phenomenon scare, condition or assist us

 

Key words

educational software, necessity, positive impact.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com