Maria ERCSEY-RAVASZ, Francisc ERCSEY-RAVASZ - Analiza statistică a tiparelor intervalistice prin utilizarea unei serii de programe / Statistical analysis of intervalistic patterns using a series of softwares

REZUMAT

În această lucrare prezentăm o serie de programe, respectiv module de programe prin care putem realiza analiza statistică a distribuției unor intervale și succesiuni de intervale. Cercetarea caută să identifice coerențe caracteristice în folosirea unor intervale și succesiuni de intervale, coerențe ce țin de compozitor, de gen, de formă, de perioadă stilistică și/sau de idiom instrumental. Dintre programele folosite unele sunt deja bine cunoscute, altele mai puțin, iar un program a fost elaborat în mod special pentru această cercetare.


Cuvinte cheie

Statistică, tipare intervalistice, distribuție, midi, Sibelius, Midi to CSV, Xmgrace, C++

...

ABSTRACT

In this paper we present a series of softwares by which we can statistically analyze the distribution of intervals and successive interval patterns. This research aims to identify typical coherencies in interval use and successive interval pattern use in works of different composers, different genres, musical forms, style/period or instrumental idiom. Some of these softwares are already welknown, others less, and one of them was created specifically for the purpose of this research.

 

Key words

Statistics, interval patterns, distribution, midi, Sibelius, Midi to CSV, Xmgrace, C++

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com