Adrian BORZA - Aspecte morfo-sintactice în lucrări de muzică interactivă / Morphosyntactic Features in Works of Interactive Music

REZUMAT

Acest studiu îşi propune să investigheze două lucrări de muzică interactivă ale autorului, Drones II şi If, din punct de vedere structural şi compoziţional. Unităţile morfologice elementare au fost rezultatul combinării diferitelor structuri ritmice, moduri de atac şi nuanţe. Aceste micro-structuri au fost dezvoltate spre a alcătui forma muzicală, condusă de strategia componistică. Acompaniamentul calculatorului, generat prin intermediul programul autorului, a integrat procese transformaţionale sofisticate aplicate semnalului de intrare captat prin microfon, totodată a înglobat interpretarea spontană, pe scenă, a solistului.


Cuvinte cheie

Muzică electroacustică, sisteme interactive, iFPH, Max.

...

ABSTRACT

This study aims to investigate two interactive music works of the author, Drones II and If, from structural and compositional point of view. The elementary morphological units were the result of the combination of different rhythmic structures, modes of attack and dynamic expressions. These micro-structural units were developed in order to build the musical form, driven by a compositional strategy. The computer accompaniment, generated by the author’s software, has integrated sophisticated transformational processes applied to the input sound captured by microphone, and it has embedded the spontaneous performance onstage of the soloist.

 

Key words

Electroacoustic music, sisteme interactive, iFPH, Max

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com