Loredana MUNTEAN - Resurse TIC pentru remedierea problemelor de desincronizare senzorială prin activităţi muzicale / ICT Resources for the Correction of Sensory Desynchronization Problems through Musical Activities

REZUMAT

În prima parte a prezentului articol ne propunem să evidenţiem principalele caracteristici ale tulburărilor de procesare senzorială, în special în relaţie cu universul sonor. În a doua parte, sintetizăm câteva comportamente ale copiilor, observabile în timpul activităţilor muzicale, care indică o posibilă disfuncţionalitate de integrare senzorială a acestora. În partea a treia a lucrării, propunem exemple de resurse IT cu ajutorul cărora, în contextul activităţilor muzicale, putem veni în sprijinul copiilor desincronizaţi senzorial pentru a diminua problemele cu care aceştia se confruntă. Punctul de plecare al acestui articol îl constituie, pe de o parte observaţiile din activităţile practice cu copiii, pe de altă parte studiile realizate în ultimii 50 de ani în jurul acestui subiect şi sintetizate de C. Kranowitz în cartea intitulată „Copilul desincronizat senzorial”.


Cuvinte cheie

Desincronizare senzorială, tulburare de procesare senzorială, resurse TIC, efecte sonore, editare, muzică, joc

...

ABSTRACT

In the first part of the present article we wish to emphasize the main characteristics of sensory processing disorders, especially in relation to the sound universe. In the second part, we summarize a few behaviours of children, noticeable during musical activities, which indicate a possible sensory integration dysfunction in these children. In the third part of the paper, we suggest a few examples of IT resources, whereby, in the context of musical activities, we can support the out-of-sync children in diminishing the problems they face. The starting point of this article is, on the one hand, the observations from the practical activities carried out with children, and on the other hand, the studies conducted in the last 50 years around this subject and summarized by C. Kranowitz in her book, “The Out-of-Sync Child”.

 

Key words

Sensory desynchronization, sensory processing disorder, IT resources, sound effects, musical editing, play

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com