Ulla LEVENS - „Ascultați profund, cântați împreună și distrați-vă!“ - Aspecte ale comunicării în procesul improvizației muzicale de grup / "Listen deeply, play together and have fun!" - Aspects of Communication in the Process of Improvising Music in Groups

REZUMAT

Crearea spontană de muzică fără note este o metodă frecvent utilizată pentru învățarea muzicii în școală, în special în învățământul primar. Activitatea ghidată cu sunetele promovează contactele din cadrul grupului, precum și configurarea creativă comună - avantaje care fac din improvizația de grup un câmp atractiv de experiență și în afara școlii. În lucrarea de față prezentăm posibilități de configurare conceptuală bazate pe improvizația de grup. Cu ajutorul ansamblului de muzică BlueScreen, un proiect incluziv al Atelierului Blauschimmel Oldenburg / Oldb., se prezintă perspective asupra conceptului și repetițiilor. Într-o cooperare în desfășurare cu HörTech gGmbH, un institut de cercetare auditivă non-profit din Oldenburg, sunt dezvoltate instrumente muzicale electronice controlate prin mișcare pentru a completa inventarul de instrumente muzicale ale ansamblului și pentru a extinde astfel posibilitățile de comunicare și de exprimare ale membrilor grupului. Textul este completat de un scurt interviu cu liderul ansamblului BlueScreen și de observațiile rezumative ale autoarei.


Cuvinte cheie

Domeniu extracurricular de experiență, generatoare de sunet digital, improvizație muzicală liberă de grup, grup de învățare eterogen, incluziune, comunicare cu și despre muzică, instrumente muzicale tradiționale

...

ABSTRACT

Joint spontaneous music making without notes is a frequently used method for music learning in school music education, especially in primary education. The guided work with sounds promotes contacts within the group as well as joint creative design - advantages that make group improvisation an attractive field of experience outside school as well. In the following text we present possibilities of concept design based on group improvisation. With the help of the music ensemble BlueScreen, an inclusive project of the Blauschimmel Atelier Oldenburg/Oldb., we provide insights into conception and rehearsals. In a current cooperation with HörTech gGmbH, a non-profit hearing research institute in Oldenburg, motion-controlled electronic musical instruments are being developed to supplement the ensemble’s musical instruments and thus expand the communication and expression possibilities of the group members. A short interview with the head of BlueScreen, as well as summarizing observations of the authoress complete the text.

 

Key words

Extracurricular field of experience, digital sound generators, free musical group improvisation, heterogeneous learning group, inclusion, communication with and about music, traditional musical instruments

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com