Fulvia CONSTANTIN, Stela DRĂGULIN - Directions of Neuroscience Research in Active and Receptive Music Therapy

REZUMAT

După cum reiese din numărul studiilor de imagistică a creierului, în ultimul deceniu există un interes crescut în ceea ce privește terapia prin muzică și efectul acesteia în diferite afecțiuni. Prin urmare, abordarea neuro-științifică a terapiei muzicale include activitatea medicilor, în special a medicilor neurologi, alături de cea a muzicienilor și psihologilor, cuprinzând în cercetare procesele cognitive, emoția, memoria și istoria individuală a dezvoltării creierului. Modelele imaginilor cerebrale devin din ce în ce mai sofisticate și oferă perspective asupra funcției creierului legate de prelucrarea elementelor muzicale. Deși există numeroase tipuri de terapie prin muzică, în lucrarea de față ne concentrăm exclusiv pe terapia activă și cea receptivă și pe direcțiile de cercetare. Tehnicile active de terapie prin muzică îl angajează pe pacient în cântul vocal sau la instrument, în încercări de improvizație și compoziție muzicală, în timp ce ascultarea receptivă a muzicii nu implică nici o participare din partea pacientului. Efectul ambelor metode de terapie este puternic, fiind însă centrat pe diferite afecțiuni, dar și pe activarea unor zone diferite ale creierului. Din perspectiva neuroștiințelor, activitățile muzicale implică zone subcorticale și corticale ale creierului. În dorința de a descoperi noi modalități de ameliorare și tratament a unor afecțiuni, s-au deschis noi direcții de cercetare, fiind disponibile noi metode de măsurare și intervenție.


Cuvinte cheie

neuroștiință, meloterapie activă, meloterapie receptivă, efectul muzicii.

...

ABSTRACT

In the last decade there has been an increasing interest in music therapy and neuroscience as evidenced by the number of brain imaging studies. Therefore, the scientific approach of music therapy includes the work of doctors alongside that of musicians and psychologists as music comprises cognition processes, emotion, memory, and the individual history of the development of the brain. Brain imaging methods are becoming more sophisticated and provide insights into brain function related to musical feature processing. From the types of music therapy, we focus solely on active and receptive music therapy and directions of research. Active music therapy techniques engage the individual in singing, instrument playing and music composition, while receptive music listening involves no music engagement or active participation. Though, the effect of both could be equally powerful. From a neuroscience perspective, receptive /passive and active music activities differ in the parts of the brain they activate. For example, listening to music engages subcortical and cortical areas of the brain. The individual’s preference for a certain music type affects the brain regions that are activated, making a difference when the music is self-selected or it is chosen by the therapist on scientific criteria. Alongside the development in sciences new methods of measuring and intervention are available, and new directions of research opened up.

 

Key words

neuroscience, active music therapy, receptive music therapy, music effect.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com