Francisc ERCSEY-RAVASZ - Hauptwerk – un program pentru organiști / Hauptwerk – a software type for organists

REZUMAT

În acest articol vă prezint Hauptwerk, un program ce oferă organiștilor și studenților, adepților acestui instrument posibilitatea de a studia acasă, având la îndemână un număr relativ mare de orgi virtuale diferite. Descriu principiul și modul de funcționare al programului, echipamentele care sunt necesare pentru a l putea folosi, precum și avantajele pe care acesta le oferă .Ofer sugestii și exemple practice pentru cei care vor dori să beneficieze de posibilitățile acestui program.


Cuvinte cheie

Hauptwerk, orgă, claviaturi, console, midi, instrumente virtuale

...

ABSTRACT

In this article I wish to present Hauptwerk, a program that gives organists and students, those who love this instrument the opportunity to study at home, on several different virtual organs. I describe the principle and functioning of the program, the equipment that is needed to use it as well as the advantages it offers. I provide suggestions and practical examples for those who want to take advantage of the possibilities of this software.

 

Key words

Hauptwerk, organ, keyboards, console, midi, virtual instruments

Descarcare articol / Download Article
 
Joomla Template by Joomla51.com