Nicoleta DEMIAN - Explorarea limbajului corporal în dansul tehnologic / Exploration of Body Language in Technologic Dance

REZUMAT

Poate coregrafia să devină o artă digitală? Este întrebarea la care caut încă răspunsul, studiind şi aplicând metode didactice cognitive, dintr-o perspectivă matematică, geometrică, tehnologică de compoziţie coregrafică. Fiind convinsă că digitalizarea coregrafiei poate fi un nou model pedagogic, în cadrul cursurilor de Metodica dansului am inclus şi tehnici de instrumentalizare corporală digitală, unde fluiditatea limbajului corporal postmodern a fuzionat cu muzica electronică, cu tehnicile multimedia, ajungând la o abordare transdisciplinară specifică artei dansului contemporan, la conceptualizare şi tehnologizare corporală. În 2017, la Festivalul ElektroArts, am propus un performance coregrafic, Diverse Dimensions, în care corpul uman transcende de la hiperorganicitatea coregrafică a baletului la corpul abstract, la corpul tehnologic. Momentele coregrafice explorează relaţia corp-spaţiu condiţionată de tehnologia digitală; totodată, apelând la structurile coregrafice ca la o bază de date, limbajul coregrafic se transformă într-un limbaj informatic algoritmizat.


Cuvinte cheie

Conceptualizare corporală, algoritm coregrafic, dans tehnologic

...

ABSTRACT

Can choreography become a digital art? That is the question whose answer I am still searching for, studying and applying teaching methods, from a cognitive, mathematic, technologic perspective of dance composition. Being convinced that digitalizing choreography could be a new pedagogic model, I have included digital techniques of body instrumentalization in my course of Dance Methodology, where the postmodern fluidity of the body movement fused with electronic music, with multimedia technologies, etc. and have reached a cross-disciplinary approach specific to contemporary dance by conceptualizing the body technique. In 2017, in the ElektroArts Festival, I proposed a dance performance, Diverse Dimensions, in which the human body is transformed from a hyper-organic ballet body to an abstract technologic body. The choreographic moments explored the body-space relation that is conditioned by digital technology. At the same time, using the choreographic structures as a database, the choreographic language is transformed into a digital algorithmic language.

 

Key words

Digital body instrumentalization, choreographic algorithm, technologic dance

Descarcare articol / Download Article
 
Joomla Template by Joomla51.com