Theodor Constantiniu - Ierarhii tonale în folclorul românesc: analiză statistică și fundamente ale percepției muzicale / Tonal Hierarchies in Romanian Traditional Music: Statistical Analysis and Fundamentals of Music Perception

REZUMAT

Conceptul de ierarhie tonală a fost introdus în anii 1980 de cercetătoarea americană Carol Krumhansl pentru a desemna gradul de stabilitate perceptuală pe care îl au sunetele unei tonalități pentru un ascultător. Pornit din domeniul percepției muzicale, acest concept a fost preluat și dezvoltat de atunci în diferite tipuri de cercetări, fiind folosit de exemplu pentru crearea unor algoritmi capabili să identifice automat tonalitatea unui fragment muzical. Studiul de față își propune folosirea acestui concept pe un corpus electronic de muzică tradițională românească (Romanian Folk Song Database), pentru a putea trasa asemănări și diferențe între diferitele genuri folclorice.


Cuvinte cheie

Ierarhie tonală, învățare statistică, stabilitate tonală, percepție muzicală.

...

ABSTRACT

The concept of tonal hierarchy was introduced in the 1980s by American researcher Carol Krumhansl to designate the degree of perceptual stability the sounds of a key have for a listener. Starting from the field of musical perception, this concept has been developed since then in various types of research, being used, for example, to create algorithms capable of automatically identifying the key of a musical piece. The present study aims to use this concept on an electronic corpus of traditional Romanian music (Romanian Folk Song Database) in order to draw similarities and differences between different folk genres.

 

Key words

Tonal hierarchy, statistical learning, tonal stability, music perception.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com