Oana BĂLAN - Managementul proprietăților intelectuale online / Online intellectual property management

REZUMAT

Promovarea online a devenit una dintre cele mai eficiente metode de comunicare și vânzare. Revoluția electronică și apariția internetului obligă domeniul proprietății intelectuale să se alinieze tendințelor și să accepte instrumentele de distribuire online ca pe ceva benefic și rapid. Dezvoltarea fulminantă a rețelelor informaționale a adus cu sine o serie de probleme privind protecția creațiilor artistice. Studiul de față oferă o serie de coordonate pentru protecția dreptului de autor în mediul online, subliniind care sunt condițiile unei prevenții optime a distribuirii proprietății intelectuale prin intermediul internetului.


Cuvinte cheie

Internet, promovare, drept de autor, prevenție, instrumente electronice.

...

ABSTRACT

Online promotion has become one of the most productive methods for sales and communication. Electronic revolution and the emergence of the internet has encouraged the intellectual property to follow the trends and to accept the online distribution as a beneficial and fast tool. The fulminant development of electronic networks has brought a number of issues for artistic creations. This study provides some online coordinates for copyright, highlighting the conditions for an optimal prevention of intellectual property through internet distribution

 

Key words

Internet, promotion, copyright, prevention, electronic tools.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com