Ștefan TRĂUȘAN-MATU - Sonificarea conversațiilor chat plecând de la modelul polifonic al discursului în limbaj natural / Chat Sonification Starting from the Polyphonic Model of Natural Language Discourse

REZUMAT

Există un nucleu comun al muzicii și al limbajului natural specific numai ființelor umane. Orice comunicare în limbajul natural poate avea o dimensiune muzicală. În cazul dezbaterilor conversaționale, o țesătură polifonică poate fi identificată pornind de la firele de idei. Această structură de discurs a fost sursa unui proces de sonificare efectuat cu un program de calculator.


Cuvinte cheie

Sonificare, inteligență artificială, prelucrarea limbajului natural, polifonie, compoziție de muzică cu calculatorul

...

ABSTRACT

There is a common core of music and natural language specific only to human beings. Any natural language communication may have a musical dimension. In the case of conversational debates, a polyphonic weaving may be identified starting from the threads of ideas. This discourse structure was the source of a sonification process performed with a computer program.

 

Key words

Sonification, Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Polyphony, Music composition with Computers

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com