Cătălina POPA - Procesarea instrumentală în timp real ca mijloc de expresie muzicală: Cora Miron, Gravity (2017) pentru flaut procesat și bandă / Real-Time Instrumental Processing as a Means of Musical Expression: Cora Miron, Gravity (2017) for Processed Flute and Tape

REZUMAT

Articolul de față va explora potențialul expresiv al interacțiunii dintre muzică și tehnologia informației și comunicării, referindu-se, în special, la procesarea digitală a flautului și propunând un exemplu de exploatare a noilor modalități de exprimare artistică oferite de aceste echipamente – Gravity (2017) pentru flaut procesat și bandă, de Cora Miron.


Cuvinte cheie

Flaut, Electronice, Procesor digital, Aplicații instrumentale, Bandă, Software de specialitate

...

ABSTRACT

The article at hand aims to explore the expressive potential of the interaction between music, information technology and communication, referring, in particular, to the digital processing of the flute, and suggesting an example for the implementation of the new means of artistic expression offered by these devices – Gravity (2017) for processed flute and tape, by Cora Miron.

 

Key words

Flute, Electronics, Digital Processor, Instrumental applications, Specialised Software

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com