Anamaria CĂLIN - Tehnologia I.T. și învățământul muzical online / IT and online music education

REZUMAT

Scopul general al acestui studiu de cercetare este  acela de a oferi o imagine actualizată și reprezentativă a diferitelor tipuri de utilizare a resurselor I.T. în cursurile online de educație muzicală, oferite astăzi prin intermediul învățământului la distanță. După o introducere asupra domeniului învățământului online, abordăm date generale ale învățământului muzical cu ajutorul tehnologiei I.T. Trecem apoi la o prezentare a principalelor universități americane și a programelor acestora de învățământ muzical online. În final prezentăm date statistice și abordări ale învățământului muzical din România în noile tehnologii.


Cuvinte cheie

învățământ, tehnologie, tendințe, I.T., internet, programe

...

ABSTRACT

The aim of this study is to offer an updated, representative image of various uses of IT resources in online music education, offered in distance-learning programs. After an introduction to online learning programs, we discuss various aspects related to IT-supported music education, then we move on to a presentation of the main American universities and their online music education programs. Finally, we present statistics and approaches to IT-supported music education in Romania.

 

Key words

teaching, technology, tendencies, IT, internet, programs

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com