Diana Elena SÂRB, Andrei TALAŞ, Florin POP - Metodologie și instrumente pentru analiza avansată a publicațiilor din domeniul Cogniției musicale / Methodology and Tools for Advanced Analysis of Publications in Music Cognition

REZUMAT

Colectarea, indexarea, căutarea și utilizarea informațiilor au fost întotdeauna utile pentru un domeniu interdisciplinar de cercetare cum este cel al tehnologilor  informatice și de comunicație în sfera muzicală, deoarece cuprinde mai multe arii de studiu cum ar fi muzica, didactica muzicală, neuroștiința și informatica. Pentru a utiliza în mod eficient informațiile de cercetare privind noile tehnologii în domeniul muzical, acest articol propune o metodologie de analiză pentru viitoarele publicații legate de acest sector. Scopul pentru această metodologie este de a facilita accesul la informații și de a le prezenta într-o interfață prietenoasă pentru o mai bună înțelegere a importanței muzicii prin cercetare empirică.


Cuvinte cheie

muzică, didactică muzicală, cercetare, metodologie de analiză, acces informațional, spațiu digital

...

ABSTRACT

Collecting, indexing, searching and using information has always been useful for an interdisciplinary field of research such as music cognition because it encompasses several areas of study such as music, psychology, neuroscience and computer science. In order to effectively use the research information concerning music cognition this paper proposes an analysis methodology for future publications related to this field. The purpose of this methodology is to ease the access to information and present it in a user-friendly interface for a better understanding of music by means of empirical research.

 

Key words

music, music cognition, research, analysis methodology, informational access, digital space

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com