Ligia – Claudia ŞUTEU, Stela DRĂGULIN - Tehnologia audio – O punte între muzică şi emoţie / Audio technology – A bridge Between Music and Emotion

REZUMAT


Studiul de caz ce vizează percepţia afectivă a sunetului redat prin intermediul tehnologiei implică emoţia şi audiţia muzicală. Este introdusă o procedură alternativă, denumită metoda expunerii progresive. Experimentul implică subiecţii testaţi şi ascultarea primei părţi din sonata Op. 31, No. 2, în re minor, compusă de Ludwig van Beethoven. Astfel, în cadrul unei grupe de zece studenţi ai Facultăţii de Muzică din Braşov, a fost audiată prima parte a acestei sonate, utilizându-se un computer profesional și un sistem audio de o calitate superioară. Lucrarea a fost împărţită în pasaje, asemănătoare ca timp, subiecţii trebuind să îşi expună emoţiile şi trăirile prin intermediul chestionarelor. A fost aleasă această metodă pentru a îmbina paradigma clasică şi cea continuă, în care există o serie de impedimente, ce vor fi evitate prin metoda de expunere progresivă.


Cuvinte cheie

Tehnologie audio, expunere progresivă, emoţie, muzică.

...

ABSTRACT


The case study on the affective perception of sound is introduced through audio technology and involves emotion and musical audition. We used an alternate procedure, called the progressive exposure method. The experiment involves the test subjects and listening to the first part of Sonata Op. 31, No. 2, in D minor, composed by Ludwig van Beethoven. Thus, in a group of 10 students of the Faculty of Music in Brasov, the first part of this sonata was heard, using a professional computer and a high quality audio system. The work was divided into passages, similar with respect to duration, and the subjects had to describe their emotions and feelings through the given questionnaires. This method was chosen in order to combine the classic and the continuous paradigm, in which there are a number of impediments, which will be avoided by the progressive exposure method.

 

Key words

Audio technology, progressive exposure method, emotion, music.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com