Marius Vlad BUDOIU - Tehnologie versus tehnică vocală / Technology versus Vocal Technique

REZUMAT

Lumea se schimbă. Omenirea a reușit să schimbe lumea și să o pună pe drumul spre distrugerea pe care cu greu a evitat-o cu ocazia Crizei Rachetelor din Cuba și pe care cu greu o va evita în viitor. Tehnologia nu a salvat umanitatea. A condamnat-o. Mai avem speranța că ghilotina se va opri undeva pe drumul ei dar, în mod ironic, dacă tehnologia va funcționa... ea își va împlini misiunea.
Veți spune că asta nu are a face nimic cu cântatul. Caracatița apocaliptică ajunge până în lumea mea. Imprimările pervertesc gustul publicului din sălile de operă, publicul influențează conducerile teatrelor și acestea fac alegeri eronate, promovând cântăreți care au performanțe vocale slabe și care se bazează în ultimă instanță pe ajutorul tehnologiei. Ca un halterofil care la Olimpiadă s-ar baza pe ajutorul unei macarale. Nu cred că mă interesează să văd așa ceva. Soluțiile există. Reîntoarcerea la origini. Trebuie să învățăm din nou cum să cântăm, cum să predăm canto. Să vedem cum se făcea asta pe timpul marilor cântăreți. Să găsim curajul să spargem paharele cu vocea.

Cuvinte cheie

tehnologie, imprimări, cânt, predare, criză, voce, operă, atletism, declin.

...

ABSTRACT

The world is changing. Humanity has managed to change the world and put it on a path of destruction that we barely avoided with the Cuban Missile Crisis and that will be difficult to avoid in the future. Technology has not saved humanity. It has condemned it. There is still hope that the guillotine will stop somewhere on its way down, but again: if technology works, it won’t…
You will say, that has nothing to do with singing. The octopus of this doomsday machine reaches my world, too. Recordings ruin the taste of the public from the opera audience, the public influences the theatre management that make poor choices, promoting singers that finally do not deliver and rely on technology. It is like a heavy lifter relying on a crane at the Olympics. Not sure I want to see that. The solutions are there. Back to the origins. Let’s learn again to sing and to teach singing, let’s see how they did it in those glory days of the great singers, let’s find the courage to make the glasses shatter with our voices.

 

Key words

technology, recordings, singing, teaching, crisis, voice, opera, athletics, decline.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com