Cecilia CURIS - Terapia muzicală la domiciliu în cazul  pacienților cu afecțiuni cronice utilizând mijloace digitale / Home – Based Music Therapy for Patients with Chronic Disease through Digital Technology

REZUMAT

Modalitatea paternalistă de terapie a pacienților, bazată pe maniera directivă de conceptualizare și aplicare a planului de îngrijire a apus odată cu nașterea erei digitale. Apariția conceptului „Digital Health“ a reprezentat o schimbare de paradigmă în domeniul furnizării de servicii medicale. Studiile efectuate până în prezent aduc dovezi încurajatoare în ceea ce privește beneficiile utilizării tehnologiilor cu aplicație în medicină. Exemple elocvente în acest sens sunt reprezentate de telemedicină, robotica medicală, tehnologia VR, rețeaua internet, telefonia mobilă. Revoluția digitală în medicină a îmbunătățit accesul la informația medicală, dar și la diferite mijloace de investigație și  modalități de intervenție în scop curativ. Articolul de față abordează aplicarea terapiei  muzicale la domiciliu în cazul pacienților cu boli cronice prin intermediul tehnologiei digitale.

 

Cuvinte cheie

muzicoterapie, tehnologie digitală, terapie centrată pe pacient, e-alfabetizare, aderență la terapie

...

ABSTRACT

Paternalist therapy for patients, based on the conceptualization and implementation of the care plan ended with the birth of the digital age. The emergence of the concept of “Digital Health” was a paradigm shift in the provision of medical services. Studies conducted to date provide encouraging evidence of the benefits of using technology with medical applications. Eloquent examples in this regard are telemedicine, medical robotics, VR technology, the internet, mobile telephony. The digital revolution in medicine has improved access to medical information, but also to various means of investigation and ways of intervention for curative purposes. This article addresses the application of home-based musical therapy to patients with chronic illnesses through digital technology.

 

Key words

music therapy, digital technology, patient-centred therapy, e-literacy, adherence to therapy.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com