Marco GASPERINI, Alessio ROSSATO - Meccanica Azione Sonora: compoziție muzicală în rețea / Meccanica Azione Sonora: Composing Networked Music

REZUMAT

Această lucrare prezintă trio-ul electro-acustic Meccanica Azione Sonora, format din Federico Costanza, Marco Gasperini și Alessio Rossato și cercetările întreprinse de ei anterior pentru dezvoltarea unor noi sintaxe muzicale, susținute de utilizarea tehnologiilor (procesare digitală a semnalului, live-electronics, comunicare audio în rețea, sisteme nestandardizate de difuzare a sunetului etc.). Vom prezenta o strategie componistică numită aici muzică funcțională. Utilizarea acestui termen nu trebuie înțeleasă în accepțiunea sa curentă, care desemnează o muzică folosită cu un scop specific (în principal unul practic). Mai întâi vom oferi o definiție a muzicii funcționale și apoi vom exemplifica prin descrierea câtorva dintre compozițiile noastre, în care am dezvoltat această atitudine compozițională.


Cuvinte cheie

meccanica azione sonora, muzică funcțională, compoziție muzicală electronică, spațializare sonoră, declanșatori magnetostrictivi,  comunicare audio în rețea.

...

ABSTRACT

This paper presents Meccanica Azione Sonora, an electro-acoustic trio formed by Federico Costanza, Marco Gasperini, Alessio Rossato and their former research into the development of new musical syntaxes, prompted by the use of technologies (digital signal processing, live-electronics, network audio communication, non-standard sound diffusion systems, etc.). We will present a compositional strategy named here functional music. The use of this term must be considered in opposition to its current use indicating a music that is used with a specific (mainly practical) purpose. To begin with, we shall give a definition of functional music and then exemplify it through the description of several of our compositions in which this compositional attitude has been developed.

 

Key words

meccanica azione sonora, functional music, electronic musical composition, sound spatialization, magnetostrictive actuators, network audio communication.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com