Adrian BORZA - Interpretarea muzicii pe calculator prin gesturi non tactile / Computer Music Performance through Non-tactile Gestures

REZUMAT

Această lucrare încearcă să descrie sistemul interactiv Hot Hand Player, proiectat pentru interpretarea muzicii pe calculator, în timp real, prin intermediul unui senzor. Tehnologia wireless este folosită pentru a transmite datele MIDI de control, extrase şi direcţionate cu mediul de programare MAX. Datele permit controlul parametrilor algoritmilor de prelucrare a semnalului digital.


Cuvinte cheie

Sistem interactiv, interpretare muzicală, Hot Hand Wireless Controller, MAX.

...

ABSTRACT

This paper attempts to describe the Hot Hand Player interactive system, designed for real-time computer music performance through a sensor. Wireless technology is employed to send control MIDI data, tracked and mapped with the MAX programming environment. The data allow controlling parameters of the digital signal processing algorithms.

 

Key words

Interactive System, Music Performace, Hot Hand Wireless Controller, MAX.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com