Aaron FAZAKAS - Aspectele evolutive ale tehnologiei portabile de înregistrare sonoră digitală / Evolutive Aspects of Portable Sound Recording Technologies

REZUMAT

Pătrunderea explozivă (dar necontrolabilă din punct de vedere cantitativ și calitativ) a tehnologiei informației și comunicațiilor în toate domeniile de activitate, ne transformă vrând-nevrând în niște utilizatori instinctuali, care, deși încearcă din răsputeri să profite de avantajele tehnologiilor moderne existente, nu-și vor procura instrumentele fizice (hardware) și logice (software) de lucru în cunoștință de cauză.
Achiziționarea la nimereală, exploatarea instinctuală, parțială și (astfel) neprofesională a unor sisteme informatice, periclitează îndeplinirea obiectivului și calitatea rezultatului obținut, indiferent de domeniul de activitate.
Preocuparea noastră se concentrează în direcția tehnologiei portabile de captare sonoră digitală, din perspectiva nivelului de eficiență obținut în detrimentul timpului și efortului financiar investit, pentru a găsi soluții generatoare de beneficii multiple, cu aplicabilitate directă și imediată, capabile să revoluționeze procesele de cercetare, educație, creație și interpretare.

Cuvinte cheie

Înregistrare sonoră, portabil, digital, multitrack.

...

ABSTRACT

The explosive (though quantitatively and qualitatively uncontrollable) penetration of the information and communication technology in all fields of activity transforms us willy-nilly into instinctual users who, in spite of doing their best to take advantage of the existing modern technologies cannot purchase the physical (hardware) and logical (software) work instruments in an informed manner.
The random purchase, the instinctual, partial, and (thus) unprofessional employment of information systems jeopardize the goal and the quality of the result, regardless of the field of activity.
Our concern focuses on portable technology for digital audio recording from the standpoint of the efficiency level, to the detriment of time and the invested finances, in order to find solutions that may generate multiple benefits, with direct and immediate applicability, capable of revolutionizing research, education, creation, and performance processes.

 

Key words

Audio recording, portable, digital, multitrack.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com