Phil KIRKMAN - Digeneza mediată de tehnologie: dincolo de dihotomia formal-informală în educația muzicală / Technology mediated diagenesis: beyond the formal-informal dichotomy in music education

REZUMAT
Literatura de specialitate recentă din domeniul cercetării și practicii educației muzicale a fost inspirată de idei legate de învățarea formală și informală. Totodată, potențialul noilor tehnologii încadrează o dezbatere paralelă cu privire la modul în care educația muzicală ar trebui să fie efectuată și dezvoltată la toate vârstele și în toate contextele. În această lucrare sugerăm că o sinteză a acestor două fluxuri simultane de discuție are capacitatea de a inspira și a aduce lumină în cercetarea și practica actuale. După o scurtă introducere în domeniile cheie vom explora tensiunile în literatura de specialitate despre învățarea informală/formală, precum și problemele care decurg din literatura tehnologică de specialitate. Aducându-le împreună printr-o discuție despre educația progresivă și cea tradițională sugerăm o posibilă sinteză a acestor idei și o mișcare dincolo de tensiunile inerente. În continuare prezentăm un model de digeneză mediată de tehnologie, care descrie un cadru educațional prin care educatorii pot contribui la promovarea învățării într-un mod care să faciliteze atât practici și metode informale cât și formale, bazându-se pe potențialul oferit de tehnologiile digitale pentru a transforma învățarea.
Cuvinte cheie
Învățarea informală, învățarea formală, digeneză, educație muzicală, tehnologie, tehnologii digitale

...

ABSTRACT

Recent literature in the research and practice of music education has been informed by ideas of formal and informal learning. At the same time the potential of new technologies also frames a parallel debate about how music education should be carried out and developed across all ages and contexts. In this paper we suggest that a synthesis of these two concurrent streams of discussion has the capacity to informal and enlighten current research and practice. Following a brief introduction to the key areas we explore tensions in the informal/formal learning literature as well as issues arising from the technology literature. Bringing these together through a discussion of progressive and traditional education we suggest a possible synthesis of these ideas and a movement beyond the inherent tensions. Subsequently we present a model of technology-mediated digenesis which describes an educational framework through which educators can help to foster learning in a way that facilitates both informal and formal practices and methods, by drawing on the potential offered by digital technologies to transform learning.

 

Key words

Informal learning, formal learning, digenesis, music education, technology, digital technologies

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com