Loredana MUNTEAN - Creativitatea plus-minus tehnologiile muzicale / Creativity Plus-Minus Music Technology

REZUMAT
Lucrarea prezintă un experiment al studentelor Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. Acestea au încercat, pe parcursul a 4 seminarii, să creeze câteva cântece pentru preşcolari şi şcolarii mici, utilizând aplicaţii şi softuri muzicale accesibile lor.
Cuvinte cheie
Creativitate, tehnologii muzicale, cântece pentru preşcolari şi şcolarii mici.

...

ABSTRACT

This paper presents an experiment of female students of the Faculty of Social Sciences, specialization Pedagogy of Primary and Preschool Education. They have tried during four workshops to create some songs for preschoolers and young schoolchildren, using some music applications and software, available to them.

 

Key words

Creativity,  music technology, songs for preschoolers and young schoolchildren.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com