Gabriela COCA - Impactul internetului asupra cercetării muzicologice / The Impact of the Internet on the Musicological Research

REZUMAT
În prezentul studiu încerc să analizez dintr-o perspectivă proprie, istorico-critică, influenţa internetului asupra cercetării muzicologice. Mă preocupă în special următoarele întrebări: 1. Prin ce se concretizează această influenţă, respectiv ce perspectivă oferă internetul muzicologiei?; 2. Aceasta este o influenţă pozitivă, sau negativă?; 3. Impactul internetului asupra cercetării muzicologice modifică, sau nu, profilul muzicologului secolului 21?
Cuvinte cheie
Internet, tehnologie informatică, biblioteci online, arhive muzicale online, reviste muzicale online, baze de date internaţionale (BDI), cercetare, muzicologie, analiză.

...

ABSTRACT

In this study I try to analyse, from my own historical-critical perspective, the influence of the Internet on the musicological research. I am concerned particularly about the following questions: 1. What object is this influence materialized into, that is, what kind of an insight does the Internet offer musicology? 2. Is this a positive or a negative influence? 3. Does the impact of the internet on the musicological research change, or does it not change, the profile of the 21st century musicologist? 

Key words

Internet, information technology, online libraries, online music archives, online music reviews, international databases (BDI), research, musicology, analysis.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com