Dana - Sorina CHIFU, Ionuţ ARDEREANU - Aspecte relevante ale TIC pentru pedagogia contemporană a vocii cântate / Relevant ICT Aspects in the Contemporary Singing Pedagogy

REZUMAT
Prezentul studiu este bazat pe observaţiile efectuate la clasă, în timpul cursului de Canto de către cei doi autori şi îşi propune argumentarea relevanţei TIC pentru pedagogia cântului vocal prin prezentarea situaţiilor practice în care TIC reprezintă o componentă cotidiană a studentului contemporan de la Canto precum şi modurile prin care această componentă trebuie supravegheată şi dirijată de profesor. Concluziile studiului argumentează necesitatea conştientizării impactului TIC asupra studentului la Canto din contemporaneitate încercând şi o prezentare a mecanismelor şi efectelor aferente celor trei moduri de raportare a profesorului la relaţia student la Canto - TIC.
Cuvinte cheie
Vocea umana, canto, pedagogie vocală contemporană

...

ABSTRACT

This paper is based on observations made during the Canto courses taught by the two authors and it sets out to bring arguments in favour of using ICT in the singing pedagogy, presenting actual situations in which ICT represents a daily component in the life of the contemporary Canto student and the ways in which this component should be supervised and guided by the teacher. The conclusions of this study bring out the necessity of becoming aware of the impact ICT has on the contemporary Canto student and present the mechanisms and the inherent effects of the three ways in which the teacher can go about the “Canto student – ICT” equation.

 

Key words

human voice, Canto, contemporary singing pedagogy

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com