Iosif KATONA, Ioan TÁRKÁNYI - Camera cu ecou. Înregistrarea unui fundal sonor pentru filmul documentar realizat la Fortul 13 din Jilava / The Echo Chamber. Recording a Soundtrack for the Documentary Film at the Fort 13 in Jilava

REZUMAT
O încăpere mare, boltită, întunecată de la Fortul 13 din cadrul Penitenciarului Jilava a incitat spiritul inovativ al profesorilor și studenților care se aflau acolo la filmarea unui documentar despre cruzimile comunismului. Ei au înregistrat în acea încăpere un fundal sonor realizat prin diferite tehnici improvizatorice, care a fost prelucrat pentru coloana sonoră a documentarului.
Cuvinte cheie
Coloană sonoră, documentar, comunism, echipament digital, ecou, experiență, fantezie, improvizație, înregistrare, penitenciar.

...

ABSTRACT

A large, vaulted, dismal room from the Fort 13 within Jilava prison has incited the innovative spirit of the teachers and students who were there to filming a documentary about cruelties of communism. They recorded in that room a background music accomplished through various improvisation techniques, which has been processed for the documentary soundtrack.

 

Key words

Soundtrack, documentary, communism, digital equipment, echo, experience, fantasy, improvisation, recording, prison

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com