Ana-Maria APROTOSOAIE - IFTIMI - Provocarile utilizării TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicării) în învățământul preuniversitar românesc / Challenges of using ICT (Information and Communication Technologies) in Romanian Pre-university Education

REZUMAT
Educaţia digitală este una din preocupările învățământului românesc, prin formarea culturii informaţiei şi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăţean. Integrarea computerului în procesul de învăţământ nu mai este privită ca o mişcare avangardistă, ci ca o necesitate. În întreaga lume se observă convertirea conţinutului cultural într-o formă digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde şi oricând. Lecţiile digitale îi ţin pe elevi la şcoală, îi fac să fie mai atenţi, să asimileze mai ușor informația? Care sunt neajunsurile utilizării TIC în educația copiilor? Educaţia virtuală a devenit un adevărat fenomen în industria românească în ultimii ani, ale cărui efecte pe termen scurt, mediu și lung ar trebui să fie mai atent analizate.
Cuvinte cheie
TIC (tehnologiile informaţiei şi comunicării), soft educațional, manual digital, învățare

...

ABSTRACT

Digital Education is one of the concerns of Romanian education, by creating information literacy and digital communication for any citizen. Integrating computers in the education process is no longer seen as an avant-garde movement, but as a necessity. The conversion of cultural content into a digital form is observed worldwide, thus making the products available to anyone, anywhere, anytime. Do digital lessons keep students in school, cause them to be more attentive, and to assimilate information more easily? What are the drawbacks of using ICT in the education of children? Virtual education has become a phenomenon in the Romanian industry in recent years, and its effects on short, medium and long term should be evaluated more carefully.

 

Key words

ICT (information and communication technology), educational software, digital manual, learning.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com