Elena ȘORBAN - Posibilităţi actuale de publicare online, pentru muzicologi / Today’s Online Publishing Possibilities for Musicologists

REZUMAT
Având în vedere avantajele publicării online, este util pentru contribuitorii muzicologi să ia în consideraţie particularităţi precum: modalităţile de a contribui, categoriile de cititori, precum şi genurile publicaţiilor. Acest studiu prezintă o sistematică a acestora, combinând diferitele criterii şi schiţând câteva elemente psiho-sociale, reliefând importanţa unei gândiri profesionale prospective şi accesibile.
Cuvinte cheie
publicare online, muzicologie, sistematică, învăţare, adaptare psiho-socială

...

ABSTRACT

Regarding the advantages of the online publishing, it is useful for the musicologist contributors to consider its particularities: the contributing modalities, the readership, and the publication genres of such enterprises. This paper presents a systematic of these items, combining various criteria and sketching some psycho-sociological elements, highlighting the importance of a professional, prospective, and accessible thinking

 

Key words

online publishing, musicology, systematic, teaching, psycho-social adaptation

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com