Oana BĂLAN - Cercetarea muzicală și networkingul / Musical Research and Networking

REZUMAT
Susținerea cercetării muzicale contemporane prin intermediul unor programe online devine o preocupare de actualitate. Conștientizarea nevoilor de integrare a comunicării ca parte a procesului muzical este un fenomen tributar istoriei care acum se redescoperă sub influența unor curente sociale, ce transformă realitatea publică în nevoie creatoare. Cercetătorii au avut întotdeauna menirea de a descoperi și dezvolta concepte și produse care câștigă publicul. Astăzi, grație tehnologiei, acest rol este suplinit de entități specializate, oferindu-i-se astfel cercetătorului disponibilitatea de a-și cultiva creativitatea, a și împărtăși opiniile și a construi o artă a viitorului, globală și competitivă.
Cuvinte cheie
Rețea, industrie creativă, cercetare muzicală, public, competitivitate

...

ABSTRACT

Supporting contemporary musical research by means of online programs is becoming a current concern. Becoming aware of the needs for integration of communication as part of the musical process is a phenomenon that pays tribute to history, being now rediscovered under the influence of social trends transforming the public reality into creative necessity. Researchers have always been meant to discover and develop concepts and products that win the public’s appreciation. Nowadays, thanks to technology, this role is supplanted by specialized entities, researchers being thus provided with the opportunity to cultivate their creativity, share their opinions and build a global and competitive art of the future

 

Key words

network, creative industry, musical research, public, competitiveness

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com