Aaron FAZAKAS - Aplicații ale calculatorului în post-producția sonoră cinematografică / Computer applications to film sound post-production

REZUMAT
Începutul de secol XXI a pus la dispoziția omului de rând nenumărate dispozitive digitale capabile să genereze, capteze, reproducă, stocheze dar să și prelucreze în voie (fără pierdere de calitate) semnale audio/video. Odată fragmentată și encriptată în format binar (serii succesive de 1 și 0) informația captată se poate transmite instantaneu și altor aparate din sistem (care utilizează aceeași tehnologie digitală) specializate în anumite proceduri de post-producție. În termeni generali, post-producția presupune un număr variabil de acțiuni de modificare întreprinse cu scopul de a supune în totalitate materialul originar (în cazul nostru semnalul audio/video înregistrat) viziunii artistice a creatorului. Într-un articol precedent al revistei „Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical” sub titulatura „Editarea digitală a materialelor muzicale” am prezentat sistematizarea și explicitarea teoretică (în vederea asimilării practice) a tehnicilor specifice de prelucrare a unor înregistrări sonore (muzicale și non-muzicale) preexistente în forma unor informaţii digitalizate. În această expunere vom fructifica aceste cunoștiințe în demersul nostru de prelucrare, suprapunere și îmbinare a unor elemente acustice distincte (comunicare umană, zgomot și muzică de film) pentru a forma coloana sonoră a scurtmetrajului de ficţiune intitulat „Contractul” (regizor Horaţiu Damian, 2010).
Cuvinte cheie
digital, post-producție sonoră computerizată

...

ABSTRACT

The beginning of the 21st century has offered the common person countless digital devices able to generate, capture, reproduce, store, but also process freely (without losing quality) audio/video signals. Once fragmented and encrypted in a binary format (successive series of 1 and 0), captured information can be transmitted instantly to other devices in the system (using the same digital technology) specialized in certain post-production procedures. In general terms, post-production involves a variable number of modification actions in order to completely subdue the originating material (here, the recorded audio/video signal) to the artistic vision of the creator. In a previous article in “Information and Communication Technology in Musical Field” entitled “Digital Music Editing” we presented the systematization and theoretical explanation (for practical assimilation) of the specific techniques for the processing of sound recordings (musical and non-musical) pre-existing in the form of digitalized information. In the present article we will use this knowledge in our pursuit of processing, overlapping and combining distinct acoustic elements (human communication, Foley sounds and film music) to produce the soundtrack of the fiction short film entitled “The Contract” (director Horaţiu Damian, 2010).

 

Key words

digital, computerized sound post-production

Descărcare articol / Download Article

REZUMAT
Prezentul articol a fost realizat în urma efectuării unui interviu cu Hayley Last, directoarea Departamentului de muzică din Şcoala King Edward VI -Bury St. Edmunds- UK, profesor implicat în includerea tehnologiilor informaționale în orele de educație muzicală. Infrastructura constituită corespunzător în laboratoarele din departament, existența unui manual destinat elevilor, a unui glosar de termeni precum și a unor tutoriale ce ghidează elevii în studiul disciplinei este dublată de existența unei echipe dedicate de profesori al căror scop este susţinerea elevilor spre a face performanţă. Aspectul deosebit din acestă școală, legat de tehnologiile muzicale, este oferta educațională pentru nivelul A ce oferă elevilor posibilitatea continuării studiilor în acest domeniu la nivel profesionist, 80% dintre absolvenții promoției din anul trecut au ales nivelul universitar pentru perfecționarea în tehnologiile muzicale
Cuvinte cheie
tehnologie muzicală, infrastructură, înregistrare, producţie muzicală

...

ABSTRACT

This article was written after conducting an interview with Hayley Last, director of the Music Department from King Edward VI School -Bury St. Edmunds- UK, a dedicated professor involved in including ICT in the classes of musical education. The infrastructure of the department’s laboratories, the existence of a handbook for students, of a glossary of the words and tutorials that guide students into the knowledge of this discipline are doubled by a team of dedicated teachers that help the pupils to achieve the best results. The particularity of this school concerning the musical technologies is due to the educational offer for the A level that enables students to continue their studies in this field at the highest level, 80% of the last year’s students have chosen to continue their studies in musical technologies at the university.

 

Key words

music technology, infrastructure, recording, music production

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com