Ovidiu Vasile ILOC - Oedipus Rex - Ipostaze ale muzicii electronice în spectacolul teatral, între manierism și spectralism / Oedipus Rex - Electronic Music Hypostases in the Theatrical Performance, between Mannerism and Spectralism

REZUMAT
Muzica spectacolului de teatru Oedipus Rex se situează într-un cadru specific genului, care înglobează nuanțele nesfârșite ale vocii umane, alăturându-le mediator unei palete timbrale generată electronic, aceasta din urmă având ca sursă, atât la propriu cât și conceptual, frecvența generatoare de 44Hz. Descrise și exemplificate magistral de către Gustav René Hocke (1977), tehnicile de construcție și deconstrucție de tip manierist – litera magică, cifra, pătratul magic, artificiul cabalistic, ars combinatoria etc. – constituie punctul de plecare din care, treptat, s-a creionat ideea centrală a demersului compozițional: reactualizarea temei limbii utopicebr />Cuvinte cheie
Muzică electronică, spectacol teatral, spectralism, manierism, litera magică, pătratul magic, armonice, ars combinatoria

...

ABSTRACT

The Oedipus Rex theatre performance music lies within the specific genre frame, which comprises the endless human voice nuances, getting them harmoniously together to an electronically generated timbral palette, the latter having as a source, in effect as well as conceptually, the 44Hz generating frequency. Exceptionally described and exemplified by Gustav Rene Hocke (1977), the mannerist construction and deconstruction techniques – the magic letter, the cipher, the magic square, the cabala artifact, the ars combinatorial, etc. – marks the departure point, out of which, gradually, the main idea of the compositional excurse contoured: updating the utopian language theme

 

Key words

Electronic music, theatre performance, spectralism, mannerism, magic letter, magic square, harmonies, ars combinatoria

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com