Lucian GHIȘA - Muzica electronică – ipostaze terminologice / Electronic Music – Terminological Aspects

REZUMAT
Muzica electronică este un termen atribuit creaţiilor muzicale care utilizează aparatura electronică (de orice tip) atât pentru procesul creaţiei, cât şi pentru momentul interpretării. Acest curent debutează la mijlocul secolului XX şi se dezvoltă continuu alături de tehnologie şi se plasează, într-o primă instanţă în sfera experimentului, pentru ca ulterior elementul electronic (în special computerul) să se afle în centrul fenomenului muzical, devenind indispensabil creaţiei, util interpretării şi mediator receptării. De-a lungul istoriei muzicii regăsim o serie semnificativă de termeni atribuiţi diferitelor specii ale muzicii electronice: muzica concretă – care plasează conceptul de sunet natural (preponderent preluat din mediul înconjurător) în centrul atenţiei compozitorilor; muzica acusmatică – adiacentă muzicii concrete, susţine ideea că muzica trebuie să fie ascultată fără a fi perturbată de vizual; tape music – muzica clasică ce utilizează întregul arsenal de elemente electronice, ce ulterior se va transforma (datorită evoluţiei tehnologiei) în conceptul mult mai larg de computer music.
Cuvinte cheie
Muzică electronică, muzică concretă, muzică acusmatică, tape music, computer music

...

ABSTRACT

Electronic music is a term attributed to musical compositions using electronics (of any type) for both the creative process and the time of performance. This trend, emerged during mid-twentieth century, is under continuous development along technology; having been placed at first within the experimental sphere, the electronic element (especially the computer) shifted to the center of the musical phenomenon, becoming indispensable for music composition, useful for performance and a mediator for reception. Throughout the history of music we find a significant number of terms assigned to different types of electronic music: musique concrète (concrete music) - which places the concept of natural sound (mostly taken from the environment) in the spotlight of the composers; acousmatic music – adjacent to concrete music, supporting the idea that music should be listened to without being disturbed by the visual; tape music - classical music using the whole arsenal of electronic elements, which later will turn (due to the evolution of technology) into the much broader concept of computer music.

 

Key words

Electronic music; concrete music; acousmatic music; tape music; computer music.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com