Ana-Maria APROTOSOAIE - IFTIMI - Impactul educației prin intermediul tehnologiei asupra dezvoltării individului / The impact of education through technology on individual development

Educația artistică apare în politicile educaționale de peste tot din lume. Cu toate acestea, educația artistică este abordată diferit în țări diferite. De exemplu, o caracteristică majoră a abordărilor curriculare din țările dezvoltate este accentul pus pe folosirea tehnologiei prin comparație cu țările în curs de dezvoltare, acestea din urmă fiind mai degrabă preocupate de transmiterea valorilor culturale prin mijloacele deja stabilite, cunoscute.


Cuvinte cheie

educație artistică, tehnologie, tehnologia comunicației și informării, procesul de învățare

...

ABSTRACT

Art education occurs in educational policies all over the world. However, arts education is approached differently in different countries. For example, a major feature of curricular approaches in developed countries is the emphasis laid on using technology in comparison with developing countries, the latter being more concerned with the transmission of cultural values by already established and known means.

 

Key words

art education, technology, communication technology (ICT), learning process

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com