Ovidiu Vasile ILOC - Tehnologia între gest și concept – Ipostaze ale muzicii electronice în arta video / Technology between gesture & concept - Hypostases of electronic music in video-art

Rezumat

Acest studiu pornește de la ideea lui Marshall McLuhan, după care formele media sunt extensii ale corpului uman. Fiecare mediu reprezintă o nouă tehnologie. De la tipar la computer, de la organum la muzica electronică, de la trompe l'œil la arta conceptuală, cultura occidentală se confundă cu mecanismul evolutiv-tehnologic. Odată cu noua corporalitate, ce se manifestă în artele vizuale prin reprezentarea realistă, în muzică apare prima formă de polifonie, organumul. Atât în artele vizuale cât și în muzică, apariția și evoluția celor două „tehnologii” vor face diferența între cultura occidentală și alte culturi.
Ultima secțiune a acestui articol prezintă succint relația dintre tehnologie, gest și concept, așa cum apare aceasta în cele trei lucrări de artă video ale artistului vizual Teofil Știop: Zebra (2013), The Cock (2014) și Funny Stuff (2015).


Cuvinte cheie

Tehnologie, media, intermedia, gest, concept, notație, muzică electronică, arta video.

...

ABSTRACT

This study starts from Marshall McLuhan's idea according to which media forms are extensions of the human body. Each medium represents a new technology. From press to computer, from organum to electronic music, from trompe l'oeil to conceptual art, the western culture is one with the technological-evolutive mechanism. Together with the new corporality which emerges in visual arts by realist representation, the first polyphonic form, the organum, emerges in music. Both in visual arts and in music the appearance & evolution of the two technologies will make the difference between the western culture versus the others.
The last section of this article presents briefly the relation between technology, gesture and concept, as it appears in the three video art works Teofil Stiop presents: Zebra (2013), The Cock (2014) and Funny Stuff (2015).

 

Key words

Technology, media, intermedia, gesture, concept, musical notation, electronic music, video-art.
INTRODUCTION

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com