Nelida NEDELCUȚ – Ciprian Gabriel POP – Platforma electronică – instrument multifuncțional al învățământului la distanță – The Electronic Platform – A Multifunctional Tool of Distance Learning

Rezumat

Platforma electronică a Departamentul de Învățământ la Distanță al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, România este mijlocul principal de interacțiune student-profesor, susținând actul de predare/învățare pe toate nivelurile. Dinamica instruirii este dezvoltată foarte mult de sistemul modular în care mediul de lucru a fost orientat pe obiecte de studiu. Datorită particularităților studiului muzical la nivel universitar, această platformă beneficiază de posibilități software special croite pe acest specific de predare, interacțiune și coordonare a evaluării continue a utilizatorilor. Rezultatele avute din experiența folosirii acestei platforme arată foarte clar disponibilitatea atât a furnizorului de conținut (profesorul) cât și a beneficiarului (studentul) pentru folosirea acestor tehnologii. Dată fiind implementarea unor sisteme de evaluare globală a platformei, chiar în interiorul acesteia, s-au putut urmări cerințele utilizatorilor. Analiza cerințelor și evaluarea rezultatelor sistemelor de evaluare au dus la o dezvoltare continuă a platformei. Prin flexibilizarea tehnologiilor on-line pe specificul pedagogiei muzicale, educația muzicală de nivel superior are doar de câștigat prin implementarea unor instrumente specifice.

Cuvinte cheie

Platformă electronică, învățământ la distanță, on-line

...

ABSTRACT

The electronic platform of the Distance Learning Department of the “Gheorghe Dima” Music Academy in Cluj-Napoca, Romania is the main means of student-teaching interaction that supports the teaching/learning activity on all levels. The educational dynamics is largely enhanced by the modular system in which the working environment has been oriented according to study objects. Due to the particular features of music study at university level, this platform benefits from software opportunities specially tailored to meet the demands of this specific kind of teaching, interaction and coordination of the continuous evaluation of users. The results we have had in our experience with this platform very clearly show the availability both of the content providers (teaching staff) and of the beneficiaries (students) for using this technology. Given the implementation, in the platform’s interior, of global systems for its evaluation, we have been able to follow the users’ requests. The analysis of requests and evaluation of assessment systems’ outcomes have led to a continuous development of the platform. By making on-line technologies more flexible so as to meet the demands of music pedagogy, superior level music education has much to gain by implementing specific instruments.

 

Key words

Electronic platform, distance learning, on-line

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com