Eugen Dan DRĂGOI - Digital versus Analog în muzicalul  „Personajele evadează“ / Digital versus Analog in the Musical Show "Escape Characters"

Rezumat

Articolul tratează conceptele și practicile muzical-artistice și tehnice care stau la baza realizării și producerii spectacolului muzical „Personajele evadează“. Sunt vizate deopotrivă aspectele educative, de formare și dezvoltare a capacităților artistice de comunicare, fiind vorba de primul musical din România jucat exclusiv de elevi.


Cuvinte cheie

Sound design, Melodyne, Samplitude, Sonar, Reason, Trillian, Omnisphere, Native instruments, instrumente virtuale, analog, digital.

...

ABSTRACT

The article approaches the notions and musical-artistic practices, which underlie the making and production of the musical “Personajele evadează” (The Characters Escape). It also focuses on aspects concerning education, training and the development of the artistic communication skills, as it is the first musical in Romania played exclusively by pupils.

 

Key words

Sound design, Melodyne, Samplitude, Sonar, Reason, Trillian, Omnisphere, Native instruments, Virtual instruments, analogous, digital.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com