Fodor ATTILA - Prezi – O posibilă alternativă la PowerPoint?  / Prezi – A possible alternative to PowerPoint?

Rezumat

Lansată cu câțiva ani în urmă, platforma de prezentare numită Prezi apare ca o alternativă originală și provocatoare la soluțiile din domeniu, mai cu seamă PowerPoint, oferind o perspectivă dinamică și creativă asupra senzației interactivității și a modului de a fi online în utilizarea explicativă și ilustrativă a resurselor multimedia. Studiul urmărește aprecierea principalelor caracteristici și oportunități ale acesteia în conceperea și realizarea unei prezentări sugestive și atractive, inclusiv în privința posibilităților de aplicare în domeniul muzical.


Cuvinte cheie

PowerPoint, Prezi, prezentație, multimedia, creativitate.

...

ABSTRACT

Launched a couple of years ago, the presentation platform entitled Prezi appears as an original and challenging alternative to the already existing solutions, especially PowerPoint, offering a dynamic and creative perspective on the sensation of interactivity and that of being online in the explanatory and illustrative use of media resources. The paper intends to evaluate its main characteristics and opportunities in conceiving and accomplishing a suggestive and attractive presentation, inclusively regarding its possible applications in the field of music.

 

Key words

PowerPoint, Prezi, presentation, multimedia, creativity.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com