Mirela ȚÂRC – Aspecte ale  interpretării muzicii electroacustice / Aspects of electroacoustic music performance

Rezumat

Lucrarea își propune să evidențieze câteva aspecte ale interpretării muzicii electroacustice în funcţie de genurile şi subgenurile create de compozitorii celei de-a doua jumătăţi a secolului XX și de situațiile de comunicare a intențiilor artistice ale interpreților pe scena de concert. Experiența compozitorului Adrian Borza în ceea ce privește interpretarea propriilor compoziții de muzică electroacustică întregește clasificarea și descrierea acestui fenomen complex, ce încă așteaptă limpeziri și fundamentări științifice, aducând lucrării o contribuție originală, personalizată.

Cuvinte cheie

interpretare, muzică electroacustică, Adrian Borza, muzica acusmatică, muzica interactivă.

...

ABSTRACT

The paper undertakes to highlight a few aspects of electroacoustic music performance according to the  genres and sub-genres created by the composers of the second half of the 20th century and the situations in which the performers communicate their artistic intentions on the concert stage. Composer Adrian Borza’s experience in performing his own electroacoustic works completes the classification and description of this complex phenomenon which still awaits clarification and scientific fundamentation, bringing to the work an original, personalized contribution.

Key words

Keywords: performance, electroacoustic music, Adrian Borza, acousmatic music, interactive.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com