Tudor FERARU – O dimineață ca oricare alta – Muzică programatică în mediu electroacustic / A Morning Like Any Other – Program Music in an Electroacoustic Environment

Rezumat

Articolul descrie procesul componistic și metodele tehnice specifice de lucru în realizarea lucrării electroacustice „O dimineață ca oricare alta” a autorului. Compoziția propriu-zisă are o durată de șase minute și utilizează surse sonore neconvenționale, înregistrate din ambient special pentru acest demers.


Cuvinte cheie

Compoziție, Muzică electronică, Programatism, Electroacustic, Procesare audio

...

ABSTRACT

The article describes the compositional process and the specific technical methods involved in the creation of “A Morning Like Any Other”, an electroacoustic work by the author. The composition itself is six minutes long and utilizes unconventional sounds, recorded specifically for this purpose.

 

Key words

Composition, Electronic music, Program music, Electroacoustic, Audio processing

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com