Veronica Laura DEMENESCU, Eudjen CINC, Demis Otniel Luiss OZ - Solfeasy

Rezumat

Proiectul SOLF EASY se adresează elevilor şi studenţilor care studiază disciplina SOLFEGIU la liceele vocaţionale de muzică şi la facultăţile de muzică.
Vom prezenta şi dezvolta o aplicaţie prin intermediul căreia studiul solfegiilor poate fi simplificat şi în acelaşi timp metoda clasică va putea fi înlocuită cu una alternativă, în care timpul dedicat acestei activităţi va fi economisit prin utilizarea aplicaţiei în timpul unei deplasări - spre exemplu de acasă la şcoală-, iar operaţia de citit şi intonat va fi înlocuită cu una cu valoare adăugată, prin ascultat, redat şi intonat.
Aplicația SOLF EASY va fi disponibilă prin redare pe sistemul de operare Android sau IOS.
Proiectul este gândit şi realizat de un grup de studenţi şi cadre didactice şi se desfăşoară în mai multe etape: înregistrarea materialelor prin intermediul unui pian digital conectat la un calculator, salvarea acestora în format MIDI şi sub forma de partitură prin programul Sibelius, dezvoltarea şi livrarea aplicaţiei care în acest moment este funcţională și este în faza de testare.
Aplicaţia va fi disponibilă pe Google Play pentru a putea fi descărcată de toţi utilizatorii telefoanelor cu sistem de operare Android şi Appstore pentru sisteme de operare IOS.
Operaţia se va conecta la un server de unde va prelua o listă de fişiere MIDI, pe care o vom afişa în aplicaţie.
Fiecare MIDI va avea posibilitatea să fie descărcat şi deschis cu ajutorul unei aplicaţii MIDI SHEET MUSIC.
Această aplicaţie va prelua MIDI-urile şi le va citi, va recunoaşte notele şi le va afişa pe display într-un format de pian.

Cuvinte cheie

solfegiu, muzică, aplicaţie, MIDI

...

ABSTRACT

The SOLF EASY project addresses pupils and students who are studying the SOLFEGGIO discipline in vocational schools of music and music universities. 
We will present and develop an application through which studying solfeggios can be simplified, through which the classic method may be replaced by an alternative, so that the time dedicated to this activity will be saved by using the application during a commute, for example from home to school and sung and read operations will be replaced by one with added value, by listening, played and sung. SOLFEASY application will be available via playback on Android or iOS operating system. 
The project is developed by a group of students and professors and takes place in several stages: registration of materials through a digital piano connected to a computer, saving them in MIDI format and as a scores through the Sibelius program, development and delivery of the application that is currently functional and in the testing phase. The operation will connect to a server where it will retrieve a list of MIDI files, which we will display in the application. It will be possible to download and open each MIDI file using a MIDI SHEET MUSIC application. This application will take MIDI sites and you will find, recognize notes and display them on the screen in a piano format. 
The application will be available on Google Play to be downloaded by all users of Android mobile operating systems and App Store for IOS operating system users. In the promotional period, we will broadcast this application free of charge in 10 vocational schools for a number of 700 students.

Key words

Solfeggio, Music, Application, MIDI

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com