Felician ROŞCA, Sergiu STEFANOV - Tehnologii digitale în dezvoltarea sistemelor pentru orgi de factură clasică / Digital Technologies in Developing New Systems for Classical Organs

Rezumat

Lucrarea prezintă ultimele noutăți în materie de tehnologii și sisteme digitale care sunt aplicate la ora actuală în producerea instrumentelor muzicale, în special la orga de factură clasică. În istoricul confecționării acestui instrument este interesant de remarcat faptul că fiecare perioadă istorică și-a pus amprenta prin aplicarea în sistemul de transmisie de la clapă la ventil a celor mai noi descoperiri ale epocilor, Renaștere, Baroc, epoca romantică, epoca modernă și contemporană. Iată că azi dimensiunea inovatoare a constructorilor de orgi a depășit aplicarea unui nou sistem doar la partea de transmisie de la clapă la tub, fiind descoperite noi sisteme de producere și reproducere a sunetului. Lucrarea prezintă un studiu de caz cu aplicație de la orga cu sisteme mecanice, la orga cu sisteme pneumatice, electrice, electronice și digitale.

Cuvinte cheie

Orga, orga pneumatică, orga electrică

...

ABSTRACT

This paper presents the latest developments in digital technologies and systems that are used today in the manufacturing of musical instruments, especially in classical pipe organs. It is interesting to remark that during the history of this instrument, each period left its own mark by applying the latest discoveries of the epoch in the action, starting from the Renaissance, Baroque, Romantic, modern and contemporary period. But today, in organ building, the simple application of a new system in the action was surpassed, as new methods of sound generation and reproduction have been discovered. The paper presents a case study of mechanical action organs, pneumatic, electric, electronic and digital action organs.

Key words

Organ, pneumatic organ, electric organ

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com