Rodica PAVEL - Studiu clinic al parametrilor respiratori în performanţele vocale / Clinical study of respiratory parameters in vocal performances

Rezumat

Scopul acestui studiu clinic a fost acela de a stabili valoarea parametrilor respiratori în diagnosticul disfoniilor funcţionale la profesioniştii de voce cântată.
Au fost examinaţi şaizeci de subiecţi, dintre care 18 subiecţi diagnosticaţi cu disfonie funcţională şi 12 subiecţi fără probleme vocale constituind lotul martor.
S-a folosit aparatul Aerophone II- model 6800, prezentând analiza unei combinaţii sofisticate şi traductori pentru înregistrarea fluxului de aer, a presiunii subglotice şi a semnalului acustic, cât şi o procesare computerizată a datelor.

Cuvinte cheie

disfonie funcţională, presiune subglotică, timpul de fonaţie, rata de abducţie / aducţie a glotei, scara GRABS.

...

ABSTRACT

The purpose of this clinical study was to set the value of the respiratory parameters in the diagnosis of functional dysphonias in professional singers.
We examined sixty subjects, of whom 18 subjects diagnosed with functional dysphonia and 12 subjects without vocal problems as control group.
We used the device Aerophone II- model 6800, which offers the analysis of a sophisticated combination and transducers for recording the air flow, the subglottal pressure and the acoustic signal, as well as computerized data processing.

Key words

functional dysphonia, subglottal pressure, phonation time, glottis abduction / adduction rate, GRABS scale.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com